ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

กลุ่มสินค้าเกษตรกรรม

ต้นกล้าปาล์ม

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)  ตัดสินใจลงทุน เพื่อให้มีการสร้างสายพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันขึ้นได้เองในประเทศ โดยจัดตั้งบริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ปาล์มและกล้าปาล์มให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม เริ่มต้นจากการคัดเลือกจากสายพันธุ์ดีที่สุดจากทั่วโลกนำเข้ามาปลูกทดสอบ เก็บข้อมูลผลผลิตและเปอร์เซนต์น้ำมัน ปรับปรุงพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ผ่านกระบวนการ R&D หลายขั้นตอน โดยนักวิจัยปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีชื่อเสียงของไทย จนได้เป็นสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา " ซีพีไอ ไฮบริด " ที่มีคุณสมบัติสูง  สนใจสั่งซื้อสินค้าที่ https://www.facebook.com/CPIHYBRID/ หรือ Line Official @cpihybrid 

รายละเอียดทั้งหมด

ปุ๋ยปาล์ม

เพราะปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ผลิต "น้ำมัน" (lipid) ได้ในปริมาณสูงกว่าพืชชนิดอื่น "น้ำมัน"หรือ"ไขมัน"เป็นสารที่พืชต้องใช้พลังงานในการสร้างสูงกว่าสารจำพวกน้ำตาล และโปรตีน ซึ่งธาตุอาหารที่มีอยู่ในดินนั้นจึงไม่เพียงพอสำหรับการผลิตปาล์มให้ได้ผลผลิตสูง ต้นปาล์มต้องการปุ๋ยในปริมาณมาก ดังนั้นการใส่ปุ๋ยเคมีให้ถูกต้องตามหลักการจึงเป็นหัวใจสำคัญของการเพิ่มผลผลิต เราวิจัยจากความต้องการของต้นปาล์มน้ำมันอย่างแท้จริง โดยใช้หลักการอนุรักษ์มวลและอ้างอิงผลวิเคราะห์ความเข้มข้นของธาตุอาหารในต้นปาล์มจากสถาบันปุ๋ยเคมีนานาชาติ (International Potash Institute, IPI) นำมาประยุกต์ใช้ร่วมกับข้อมูลการผลิตทะลายปาล์ม ผ่านการทดลองใช้งานจริงในพื้นที่สวนปาล็มกว่า 20,000 ไร่ เป็นเวลากว่า 30 ปี คำนวณออกมาเป็นปุ๋ยสูตรผสม "ซีพีไอ พลัส" สนใจสั่งซื้อสินค้าที่ https://www.facebook.com/CPIHYBRID/ หรือ Line Official @cpihybrid   

รายละเอียดทั้งหมด

โดโลไมท์

โดโลไมท์ (dolomite) เป็นแร่ธาตุที่มีประโยชน์หลากหลาย ในการเกษตรและการทำสวนปาล์มน้ำมัน แร่โดโลไมท์ ถูกนำมาผลิตเป็นปูนโดโลไมท์หรือโดโลไมท์เพื่อใช้ลดความเป็นกรดของดินและน้ำ และช่วยเพิ่มธาตุอาหารในดิน โดโลไมท์มีทั้งชนิดผงและชนิดเม็ด แรกเริ่มจะมีลักษณะเป็นผงฝุ่น ต่อมาได้มีพัฒนาการเป็นชนิดอัดเม็ด มีขนาดใกล้เคียงกับเม็ดปุ๋ยเคมี เพื่อความสะดวกต่อการใช้งานทางด้านเกษตร เช่นใส่ไปกับเครื่องหยอดปุ๋ยหรือเครื่องพ่นปุ๋ยได้ ในขั้นตอนปั้นเม็ดของผู้ผลิตบางรายได้มีการเพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์แก่พืชลงไป เพื่อให้ผลผลิตทางด้านเกษตรกรรมดีขึ้นด้วย"เราวิจัย "ซีพีไอ พลัส โดโลไมท์ 300" เพื่อแก้ปัญหาต้นปาล์มไม่ดก ได้ผลผลิตน้อยเพราะได้รับธาตุอาหารไม่ครบชนิดตามที่ต้องการ "ซีพีไอ พลัส โดโลไมท์ 300" เป็นสารปรับสภาพดินที่ประกอบไปด้วยธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมเป็นหลัก ซึ่งเป็นธาตุอาหารรองที่ต้นปาล์มต้องการและยังช่วยปรับสภาพดินที่เป็นกรดให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมที่รากพืชสามารถดูดปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไปในดิน นำไปใช้ประโยชน์ได้สูงสุด  สนใจสั่งซื้อสินค้าที่ https://www.facebook.com/CPIHYBRID/ หรือ Line Official @cpihybrid 

รายละเอียดทั้งหมด

เชื้อราไตรโคเดอร์มา ซีพีไอ พลัส

เชื้อราไตรโคเดอร์มา ซีพีไอ พลัส วัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันโรคพืช (ชนิดน้ำเข้มข้น สายพันธุ์คุณภาพคัดพิเศษ)มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันเชื้อโรคที่เข้ามาทำลายต้นพืช เราคัดสรรสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือก ผลิตภายใต้ห้อง LAB ที่ได้มาตรฐาน และทดสอบประสิทธิภาพของเชื้อตามหลักวิชาการมากกว่า 30 ปี ความสามารถของ เชื้อราไตรโคเดอร์มา ซีพีไอ พลัส- ลดปริมาณเชื้อโรคพืช- แข่งขันและกำจัดเชื้อโรคพืช- ช่วยให้พืชแข็งแรง มีความต้านทานโรค- ช่วยเพิ่มการเติบโตของพืชและเพิ่มผลผลิต- รักษาโรคพืช เช่น รากและโคนเน่า ผลเน่า ใบจุด ใบไหม้ ใบเหี่ยว ราดำ- ใช้ได้หลากหลายพืชพันธุ์ เช่น ทุเรียน มังคุด ลำไย ลิ้นจี่ มะม่วง ลองกอง ยางพารา ปาล์มนำ้มัน กาแฟ พริก มะละกอ มะเขือเทศ พืชผัก ข้าว นาข้าว ไม้ดอก-ไม้ใบ เป็นต้นสนใจสั่งซื้อสินค้าที่ https://www.facebook.com/CPIHYBRID/  หรือ Line Official @cpihybrid 

รายละเอียดทั้งหมด