ข่าวสารและกิจกรรม CSR

CPI จัดกิจกรรม Town Hall Meeting 2567

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันพืชลีลา พร้อมบริษัทในเครือ จัดกิจกรรม Town Hall Meeting 2567 เพื่อให้พนักงานพบปะผู้บริหาร นำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ณ โรงแรมนานาบุรี อ.เมือง จ.ชุมพร

รายละเอียด

CPI ไหว้พระประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันพืชลีลา ได้จัดพิธีไหว้พระประจำปี 2567  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯ และพนักงานทุกคน

รายละเอียด

CPI ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีฯ พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูง เยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันพืชลีลา เพื่อติดตามการดำเนินงาน ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะการเพิ่มมูลค่าและแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมัน ชมการบริหารจัดการลานปาล์ม การรับซื้อผลปาล์มดิบ และเยี่ยมชมโรงบรรจุน้ำมันปาล์ม พร้อมทั้งพบปะผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่อำเภอท่าแซะ โดยมี นายวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายคณิต กายสอน อุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

น้ำมันพืชลีลา รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง ที่คณะท่านรัฐมนตรี ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมผลิตน้ำมันพืชอย่างครบวงจร “ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ” (Fully Integrated) ภายใต้มาตรฐานการผลิตน้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน RSPO ขั้นสูงสุด ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยวผลปาล์มสด การสกัดน้ำมันปาล์ม การกลั่น การแยกไข การบรรจุ และการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันปาล์ม และส่งต่อความรู้ดีๆ ให้ชาวสวนปาล์ม นำไปจัดการสวนอย่างถูกวิธีและยั่งยืนผ่านศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมัน CPI Learning Center อีกด้วย

รายละเอียด

CPI จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันพืชลีลา พร้อมบริษัทในเครือ จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2567 "ลีลาเกมส์" เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในองค์กร ส่งเสริมการเล่นกีฬาและความสามัคคี ณ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

รายละเอียด

CPI ร่วมกิจกรรม RMHC MINI MARATHON RUN FOR KIDS วิ่งเพื่อน้อง 2023

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันพืชลีลา ได้เข้าร่วมกิจกรรม RMHC MINI MARATHON RUN FOR KIDS วิ่งเพื่อน้อง 2023 " วิ่งด้วยใจ ให้ความรัก เพื่อผู้ป่วยเด็กและครอบครัว " โดย มูลนิธิ RMHC (Ronald McDonald House Charities - มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างห้องสันทนาการเด็ก แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยและใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิฯ โดยมีประชาชนที่สนใจและรักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

รายละเอียด

CPI สำนักงานกรุงเทพฯ จัดกิจกรรม Team Building & Walk Rally

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันพืชลีลา จัดกิจกรรม Team Building & Walk Rally-BKK Group ระหว่างวันที่ 18 –19 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม The Zign พัทยา-นาเกลือ จ.ชลบุรี เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี การทำงานเป็นทีม และเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตร

รายละเอียด

CPI จัดกิจกรรม Town Hall Meeting 2566

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันพืชลีลา พร้อมบริษัทในเครือ จัดกิจกรรม Town Hall Meeting 2566 เพื่อให้พนักงานพบปะผู้บริหาร นำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ณ โรงแรมนานาบุรี อ.เมือง จ.ชุมพร

รายละเอียด

CPP รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเข้าร่วมโครงการ Biomass VSPP

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 บริษัท ซีพีพี จำกัด ในเครือของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) โดย นายอานนท์ ฤทธิ์ธาร ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกณฑ์มาตฐานประสิทธิภาพ ด้านพลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (ฺBiomass VSPP) โดยผลลัพธ์ของโครงการสามารถลดการใช้พลังงาน ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นำไปสู่กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในอนาคตต่อไป ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

รายละเอียด