ข่าวสารและกิจกรรม CSR

CPI ร่วมใจสู้ภัยน้ำท่วม

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันพืชลีลา ร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอบน้ำมันพืชลีลา ผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ทางช่อง 3 โดยมีคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา เป็นตัวแทนรับมอบ

รายละเอียด

คลิปวีดีโอ - CPI ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา ร่วมสนับสนุนการจัดสร้างศูนย์พักคอยและแยกตัวในชุมชน (Community Isolation) ณ สำนักสมถะวิปัสสนากรรมฐาน วัดถ้ำพรุตะเคียน ต.สลุย และศูนย์พักคอยและแยกตัวในชุมชน เพื่อใช้เป็นสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตุอาการเริ่มป่วย (Local Quarantine) ณ โรงเรียนบ้านตัดผม ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร  

คลิกเพื่อรับชม

รายละเอียด

CPI สนับสนุนการจัดสร้างศูนย์พักคอยและแยกตัวในชุมชน ณ โรงเรียนบ้านตัดผม

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา ร่วมกับหน่วยงานราชการพร้อมกับผู้นำชุมชน และจิตอาสา สนับสนุนการจัดสร้างศูนย์พักคอยและแยกตัวในชุมชน ณ โรงเรียนบ้านตัดผม ต.สองพี่น้อง อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร เพื่อใช้เป็นสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตุอาการเริ่มป่วย (Local Quarantine) โดยมอบอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เตียงกระดาษ มุ้ง ป้อมยาม รวมทั้งน้ำดื่มสำหรับผู้กักตัวในศูนย์ มีพิธีเปิดศูนย์เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564  โดยมี นายพิศิษฐ์   ฤทธิพิชัยสงคราม นายอำเภอท่าแซะ เป็นประธานเปิดงาน

รายละเอียด

CPI สนับสนุนการจัดสร้างศูนย์พักคอยและแยกตัวในชุมชน ณ สำนักสมถะวิปัสสนากรรมฐาน วัดถ้ำพรุตะเคียน

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา ร่วมกับหน่วยงานราชการพร้อมกับผู้นำชุมชนและจิตอาสาในพื้นที่ สนับสนุนการจัดสร้างศูนย์พักคอยและแยกตัวในชุมชน (Community Isolation) ณ สำนักสมถะวิปัสสนากรรมฐาน วัดถ้ำพรุตะเคียน ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร พร้อมมอบอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตู้พลาสติก ร่ม ของใช้อื่นๆ รวมทั้งน้ำดื่มสำหรับผู้กักตัว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยหลือสังคม เพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

รายละเอียด

CPI มอบอาหารและน้ำดื่มลีลา ให้บุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา ได้มอบอาหารและน้ำดื่มลีลาให้กับบุคลากรทางการแพทย์พร้อมกับประชาชนที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลหลังสวน และโรงพยาบาลละแม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมสู้วิกฤติ "โควิด-19" ไปด้วยกัน

รายละเอียด

CPI ต้อนรับสาธารณสุขอำเภอพร้อมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา ร่วมต้อนรับสาธารณสุข อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการขอเยี่ยมชมระบบขั้นตอนการคัดกรองเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ภายในโรงงาน ซึ่งทางบริษัทฯ มีมาตรการที่เข้มงวดตั้งแต่ประตูทางเข้า ส่วนปฏิบัติงาน ตลอดจนโรงอาหาร และการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามจุดต่างๆ ในการนี้ บริษัทฯ ได้มอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และน้ำดื่มลีลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานต่อไป

รายละเอียด

CPI มอบน้ำดื่มลีลา ให้บุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา โดยคุณอานนท์  ฤทธิ์ธาร ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่  มอบน้ำดื่มลีลาให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ โดยทางบริษัทฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมด้วย เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว

รายละเอียด

CPI ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในพื้นที่ พร้อมจิตอาสาพระราชทาน ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง บริเวณคลองอาธรรม หมู่ที่ 5 บ้านเหมืองทอง ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ไว้สำหรับอุปโภค-บริโภคและนำไปใช้ทางด้านการเกษตร

รายละเอียด