เรามุ่งมั่นพัฒนาสายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีที่สุด จากต้นปาล์มพันธุ์ดี กว่า 500,000 ต้น บนพื้นที่กว่า 20,000 ไร่ ด้วยการเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ปาล์ม การวิจัยและเพาะพันธุ์ปาล์ม การปลูก การให้ปุ๋ย และการให้น้ำในระบบน้ำหยด การบำรุงรักษา การตกแต่งและดูแลตามอายุของปาล์ม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลปาล์มสดที่ดีและมีคุณภาพ

สนใจสั่งซื้อสินค้าที่ https://www.facebook.com/CPIHYBRID/ 
หรือ Line Official @cpihybrid