เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา โดยคุณอานนท์  ฤทธิ์ธาร ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่  มอบน้ำดื่มลีลาให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพร  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ โดยทางบริษัทฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมด้วย เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว