เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา ได้มอบอาหารและน้ำดื่มลีลาให้กับบุคลากรทางการแพทย์พร้อมกับประชาชนที่มารับบริการ ณ โรงพยาบาลหลังสวน และโรงพยาบาลละแม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมสู้วิกฤติ "โควิด-19" ไปด้วยกัน