บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา ร่วมกับหน่วยงานราชการพร้อมกับผู้นำชุมชนและจิตอาสาในพื้นที่ สนับสนุนการจัดสร้างศูนย์พักคอยและแยกตัวในชุมชน (Community Isolation) ณ สำนักสมถะวิปัสสนากรรมฐาน วัดถ้ำพรุตะเคียน ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร พร้อมมอบอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ตู้พลาสติก ร่ม ของใช้อื่นๆ รวมทั้งน้ำดื่มสำหรับผู้กักตัว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยหลือสังคม เพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน