เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 บริษัท ซีพีพี จำกัด ในเครือของบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) โดย นายอานนท์ ฤทธิ์ธาร ผู้อำนวยการสายงานปฏิบัติการ เป็นตัวแทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกณฑ์มาตฐานประสิทธิภาพ ด้านพลังงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (ฺBiomass VSPP) โดยผลลัพธ์ของโครงการสามารถลดการใช้พลังงาน ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นำไปสู่กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในอนาคตต่อไป ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ