เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันพืชลีลา พร้อมบริษัทในเครือ จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปี 2567 "ลีลาเกมส์" เพื่อสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในองค์กร ส่งเสริมการเล่นกีฬาและความสามัคคี ณ โรงเรียนบ้านคันธทรัพย์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร