เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) สำนักงานกรุงเทพฯ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันพืชลีลา ได้จัดพิธีไหว้พระประจำปี 2567  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทฯ และพนักงานทุกคน