ข่าวสารและกิจกรรม CSR

CPI สนับสนุนน้ำมันปาล์มลีลาให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา พร้อมบริษัทฯในเครือ ร่วมสนับสนุนน้ำมันปาล์มลีลาจำนวน 100 กล่อง ให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำไปทำตู้ปันสุขช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID-19

รายละเอียด

CPI จัดกิจกรรม Town Hall Meeting ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา พร้อมบริษัทในเครือ จัดกิจกรรม Town Hall Meeting ครั้งที่ 2 เพื่อให้พนักงานพบปะผู้บริหาร นำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุม CPI Agrotech บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

รายละเอียด

CPI ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ขึ้นที่โรงแรมนารายณ์ โดยยังคงมีมาตรการเว้นระยะห่าง เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19

รายละเอียด

ลีลา ร่วมออกบูธมหกรรมวิชาการ เกษตร’ตะโก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2563

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา ร่วมออกบูธกิจกรรมในงาน มหกรรมวิชาการ เกษตร’ตะโก ครั้งที่ 5 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ระหว่างวันที่ 9  – 20 กันยายน 2563 โดยมีกิจกรรมชิมอาหาร เล่นเกมส์ ลุ้นรับของรางวัลต่างๆ ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก

รายละเอียด

CPI รับใบประกาศผู้ประกอบการที่ร่วมเครือข่ายการกำกับดูแลด้านชั่งตวงวัด

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563  ที่ผ่านมา นายธวัชชัย โฉมวรรณ์ ผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา ได้รับเกียรติเข้ารับใบประกาศผู้ประกอบการที่ร่วมเครือข่ายการกำกับดูแลด้านชั่งตวงวัด และได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อ โดยมีนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน (DIT) เป็นประธานในพิธีมอบ โดยบริษัทฯ ยังดำเนินการควบคุมคุณภาพด้านปริมาณของสินค้าหีบห่ออย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค

รายละเอียด

CPI จัดกิจกรรม Town Hall Meeting ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา พร้อมบริษัทในเครือ จัดกิจกรรม Town Hall Meeting ครั้งที่ 3  เพื่อให้พนักงานพบปะผู้บริหาร นำเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งกันและกัน ณ ห้องประชุม CPI Agrotech บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จำกัด

รายละเอียด

CPI จัดกิจกรรมปล่อยปลา “โครงการพัฒนาลุ่มน้ำรอบชุมชนคลองท่าแซะ”

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันปาล์มลีลา พร้อมบริษัทในเครือ ร่วมกับหน่วยงานราชการและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ร่วมกันปล่อยปลาใน โครงการพัฒนาลุ่มน้ำรอบคลองท่าแซะ จำนวน  60,000 ตัว ณ ท่าน้ำวัดเนินทอง ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทฯ ทำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน

รายละเอียด