บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสวนปาล์ม เพื่อเข้าไปดูแลและให้คำแนะนำ รวมทั้งสนับสนุนต้นกล้าปาล์มน้ำมันพันธุ์ “ซีพีไอ ไฮบริด” เพื่อนำมาปลูกในพื้นที่ของโรงเรียน และนำผลผลิตที่ได้ออกจำหน่ายและนำเงินที่ได้มาใช้เป็นทุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในพื้นที่จังหวัดชุมพร และพื้นที่ใกล้เคียง