ชาวสวนหลายๆ ท่านมีคำถามเข้ามาว่า…การให้ปุ๋ยกับปาล์มน้ำมันแบบเร่งด่วน ด้วยการเจาะลำต้นแล้วหยอดปุ๋ยใส่ลงไปได้ผลดีจริงไม่ วันนี้เรามีคำตอบให้

พืชทุกชนิดดูดน้ำและปุ๋ยผ่านทางรากที่อยู่ในดิน ด้วยการผ่านระบบคัดกรองธาตุต่างๆ แล้วผ่านท่อลำเลียงภายในลำต้น และไปยังแต่ละส่วนของพืช เช่น ใบ ดอก และผล ระบบท่อลำเลียงของพืชเรียกว่าท่อน้ำและท่ออาหาร ซึ่งจะแตกต่างกัน คือ

  • พืชใบเลี้ยงคู่ เช่น ยางพารา ทุเรียน มังคุด จะมีการสร้างท่อน้ำ-ท่ออาหารใหม่ทุกปี ทำให้ลำต้นขยายขนาดออกด้านข้าง และเกิดเป็นวงปีหรือมีเนื้อไม้
  • พืชใบเลี่ยงเดี่ยว เช่น ปาล์มน้ำมัน มะพร้าว ไผ่ ตาล จะไม่สร้างระบบท่อลำเลียงใหม่หรือสร้างชดเชยส่วนที่เสียหายชำรุดไปแล้ว  ระบบท่อลำเลียงนี้จะถูกสร้างมาตั้งแต่ระยะแรกเกิด คือตั้งแต่ระยะต้นกล้า ฉะนั้นการอนุบาลต้นกล้าพืชที่ดีจะทำให้ระบบท่อน้ำ-ท่ออาหารแข็งแรงและมีขนาดใหญ่ตั้งแต่แรก ทำให้สามารถลำเลียงน้ำและอาหารได้มาก
ดังนั้นการเจาะลำต้นพืช จึงเหมือนการทำลายระบบท่อลำเลียง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่พืชใช้ลำเลียงน้ำและอาหาร จะส่งผลกระทบให้พืชดูดน้ำและอาหารได้ลดลง และแผลจากการเจาะที่เกิดขึ้นอาจทำให้มีเชื้อโรคต่างๆ เข้าทำลายพืชได้ง่าย สุดท้ายอาจทำให้พืชตายได้ ฉะนั้นการเจาะลำต้นพืชเพื่อให้ปุ๋ยจึงเป็นวิธีการที่ผิดหลักการทางสรีรวิทยาของพืช ซึ่งเกษตรกรไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง

การให้ปุ๋ยกับพืชที่ดีที่สุดคือให้ปุ๋ยทางดิน ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งปุ๋ยอินทรีย์และเคมี แต่ต้องใส่ให้ตรงตามชนิดและปริมาณที่พืชต้องการจึงจะได้ผลผลิตสูง ร่วมกับการปรับสภาพของดินให้มีค่ากรด-ด่างที่เหมาะสม และสร้างแหล่งอินทรียวัตถุขึ้นมาในสวน เช่น การวางกองทางใบปาล์ม การคลุมโคนต้นด้วยทะลายปาล์มเปล่าหรือวัตถุอินทรีย์ต่างๆ จะช่วยทำให้ดินมีชีวิตและรากพืชเติบโตได้ดีขึ้น จึงทำให้พืชดูดน้ำและปุ๋ยจากดินไปใช้ได้อย่างเต็มที่