สายพันธุ์แม่ในตระกูล Dura ที่นิยมใช้เป็นแม่พันธุ์ปาล์มน้ำมัน เช่น สายพันธุ์แม่ Deli Dura ,สายพันธุ์แม่ Dumpy Dura ,สายพันธุ์แม่ African Dura เป็นต้น

ลักษณะของสายพันธุ์ 
• พันธุ์ดูราจะมีผลปาล์มที่เป็นกะลามีความหนาที่  2-8 มม.
• ผลปาล์มจะไม่มีวงเส้นประสีดำอยู่รอบกะลา
• มีชั้นเปลือกนอก ความหนาประมาณ 30-60% ของผลปาล์ม (เปลือกนอกบาง)
• แต่ละผลปาล์ม ให้เปอร์เซนต์น้ำมันที่ต่ำ
• ให้ปริมาณน้ำมันจากเปลือกนอกน้อย
• ปัจจุบันมักถูกใช้เป็นต้นแม่สำหรับปรับปรุงพันธุ์