สายพันธุ์พ่อในตระกูล Pisifera  ที่นิยมใช้เป็นแม่พันธุ์ปาล์มน้ำมัน เช่น สายพันธุ์พ่อ AVROS ,สายพันธุ์พ่อ La Me ,สายพันธุ์พ่อ Ekona ,สายพันธุ์พ่อ Yangambi เป็นต้น

ลักษณะของสายพันธุ์
• พันธุ์พิสิเฟอราลักษณะผลปาล์มจะไม่มีกะลา
• มีชั้นเปลือกนอกที่หนา
• ทะลายเล็ก ผลปาล์มมักฝ่อลีบ เนื่องจากสายพันธุ์นี้ในช่อดอกตัวเมียมักจะเป็นหมัน  แต่ละต้นให้ผลผลิตต่อต้นต่ำมากจนถึงไม่มีผลผลิตเลย
• เปอร์เซนต์น้ำมันต่อผลปาล์มสูง
• ตัวลำต้นปาล์มใหญ่
• ไม่นิยมใช้ปลูกในทางการค้า