คือพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสม ที่เกือบทั้งหมดจะเป็นการผลิตเพื่อใช้ปลูกในทางการค้า

ลักษณะของสายพันธุ์
• พันธุ์เทเนอรา จะมีผลปาล์มที่เป็นกะลามีความหนาที่ 0.5–4 มม.
• ผลปาล์มจะมีวงเส้นประสีดำอยู่รอบกะลา
• มีชั้นเปลือกนอก ความหนาประมาณ 60-90% ของผลปาล์ม
• พันธุ์เทเนอราจะเป็นพันธุ์ทาง (Heterozygous)(Sh+Sh-)
• เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างดูราและพิสิเฟอราจึงให้ผลผลิตสม่ำเสมอ