เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดผลปาล์มสด (Fresh Fruit Bunch) มีลักษณะน้ำมันข้น มีสีส้มขุ่น ณ อุณหภูมิปกติ

คุณสมบัติ ใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการกลั่นน้ำมันปาล์ม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องอื่นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายขาย โทร 02-6799166