เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันเมล็ดในปาล์ม (Kernel Oil) มีลักษณะกึ่งของเหลว มีสีเหลืองอ่อน ณ อุณหภูมิปกติ 

คุณสมบัติ ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตสบู่ อุตสาหกรรมอาหาร เช่น นมข้นหวาน ไอศครีม เนยขาว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายขาย โทร 02-6799166