" โครงการอบรมการจัดการสวนปาล์มอย่างมืออาชีพ " จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปาล์มน้ำมันซีพีไอ จ.ชุมพร บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความอบอุ่น และเปี่ยมไปด้วยความรู้ ขอขอบคุณ ทีมวิทยากรและผู้ร่วมงานทุกท่าน

  

  

   

 สนใจเข้าร่วมอบรม  โทร. 061-453-5995 (คุณสาวิตรี)
อ่านรายละเอียดหลักสูตร