เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันปาล์มดิบ มีลักษณะกึ่งของเหลว มีสีเหลืองอ่อน ณ อุณหภูมิปกติ 

คุณสมบัติ ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น อุตสาหกรรมผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เนยเทียม ไอศกรีม นมข้นหวาน สบู่ ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายขาย โทร 02-6799166