เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังจากกระบวนการแยกไขปาล์มบริสุทธิ์ ออกจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ 

มีลักษณะกึ่งของแข็ง สีขาว ณ อุณหภูมิปกติ และจะมีลักษณะเป็นของเหลว สีเหลือง เมื่ออุ่นด้วยความร้อน

คุณสมบัติ เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น อุตสาหกรรมผลิตเนยเทียม เนยขาว ครีมฉาบหน้าขนม รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตสบู่ โอลีโอเคมิคอล ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายขาย โทร 02-6799166