เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ภายหลังจาก กระบวนการกลั่นน้ำมันปาล์มดิบ  มีลักษณะกึ่งของแข็ง สีน้ำตาลอ่อน ณ อุณหภูมิปกติ 

คุณสมบัติ เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตสบู่ ผลิตวิตามิน E อุตสาหกรรมโอลีโอเคมิคอล รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตไบโอดีเซล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายขาย โทร 02-6799166