น้ำมันปาล์ม แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่
1. น้ำมันปาล์ม ( Crude Palm Oil ) สกัดได้จากส่วนเปลือกสดของผลปาล์มน้ำมัน
2. น้ำมันเมล็ดในปาล์ม ( Crude Palm Kernel Oil ) สกัดได้จากเมล็ดในของผลปาล์มน้ำมัน