ผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังจากการสกัดน้ำมันออกจากเมล็ดในปาล์ม เพื่อให้ได้กากเมล็ดในปาล์ม 

มีลักษณะเป็นเกล็ดละเอียด สีน้ำตาลอ่อน

คุณสมบัติ ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ใหญ่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ฝ่ายขาย โทร 02-6799166