ร่วมงานกับเรา

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ CPI ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2522 โดยถือเป็นบริษัทฯ แรกในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มแบบครบวงจร ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ที่ผ่านมา CPI ให้ความทุ่มเทในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค อีกทั้งยังได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ มากมายทั้งในและต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ CPI ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากลูกค้ากลุ่มต่างๆ เสมอมา

ปัจจุบัน CPI ยังคงมีการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยถือว่าพนักงานทุกท่าน เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความสำเร็จให้แก่บริษัทฯ "คุณเอง" ก็สามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ CPI ได้เช่นกัน

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด/พนักงานขับรถส่งสินค้า

รายละเอียดงาน

1 เสนอขายสินค้าหรือขับรถส่งสินค้าให้กับลูกค้า
2 ติดสื่อโฆษณา
3 ทำรายงานส่งตามที่ได้รับมอบหมาย
4 ดูแลความสมบูรณ์ของพาหนะให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ


** อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่ความสามารถ ประสบการณ์และวุฒิการศึกษา
** วันหยุดประจำสัปดาห์ เสาร์ - อาทิตย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

• เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
• ประสบการณ์2 -3 ปี ด้านงานขายหน่วยรถเงินสด เสนอขายสินค้า หรือขับรถส่งสินค้า(รถ 6ล้อ)
• วุฒิการศึกษาม.ต้น, ม.ปลาย ปวช.หรือเทียบเท่า
• ขับรถส่งสินค้าและขายสินค้าตามร้านค้าปลีก

• สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
• หากมีประสบการณ์ในการขับรถ6ล้อ และใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง
สมัครทาง E-mail : hr@cpi-th.com

สมัครผ่าน ใบสมัครงานออนไลน์

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

รายละเอียดงาน

1. วางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ รวมทั้งการตรวจสอบระบบและพัฒนาระบบการทำงานของฝ่ายต่าง ๆ ภายในองค์กร
2. ทำงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งหมด จากหัวหน้าฝ่าย และผู้บริหาร

** อัตราเงินเดือนขึ้นอยู่ความสามารถ กับประสบการณ์และวุฒิการศึกษา
** วันหยุดประจำสัปดาห์ เสาร์ - อาทิตย์

คุณสมบัติผู้สมัคร

• เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน  35 ปี
• ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านบริหารงานตรวจสอบภายใน ตรวจสอบบัญชี บัญชี• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
• วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้อง
• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Ms.Officeได้ดี
• สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานชุมพรได้
• มีความรับผิดชอบสูง มีความมุ่งมั่นในการทำงาน อยู่ภายใต้แรงกดดันได้
• หากมีประสบกาณ์ด้านการตรวจสอบภาคโรงงานอุตสาหกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง
สมัครทาง E-mail : hr@cpi-th.com

สมัครผ่าน ใบสมัครงานออนไลน์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ตรวจสุขภาพประจำปี ปีละ 1 ครั้ง

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมและเป็นหลักประกันทางการเงินให้แก่พนักงานและครอบครัว ในกรณีที่พนักงานลาออกจากงาน เกษียณอายุ

ประกันชีวิต / ประกันอุบัติเหตุ เพื่อเป็นหลักประกันให้แก่พนักงานในอนาคต กรณีเจ็บป่วย / ทุพพลภาพ / เสียชีวิต

เงินช่วยเหลืองานศพ บิดา/มาดา/บุตรของพนักงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้แก่พนักงาน

ทุนการศึกษา พิจารณาเป็นรายปีตามความเหมาะสม และตามเกณฑ์บริษัทฯ

เครื่องแบบพนักงาน เพื่อความเป็นระเบียบและเพื่อภาพลักษณ์องค์กร

เบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกเขตปกติ เพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าอาหารกรณีออกไปปฏิบัติงานนอกเขตปกติ

รถรับส่งพนักงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางมาปฏิบัติงานให้แก่พนักงาน (สำหรับสำนักงานชุมพร)

เงินกู้กรณีฉุกเฉิน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพนักงาน โดยหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงินตามเงื่อนไขบริษัทฯ

โบนัส บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นปีๆไป โดยพิจารณาจากผลประกอบการ